Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Tudástár

nyomtatás
Tudástár

1. Kik vehetnek részt a programban?

2. Milyen célra lehet felvenni NHP fix kölcsönt?

Az NHP fix keretében kizárólag új beruházási kölcsön nyújtható, ideértve a pénzügyi lízing formájában történő finanszírozást is. Csak olyan célra nyújtható finanszírozás, amelyre korábban nem vett fel hitelt/lízinget a vállalkozás. Beruházási kölcsön alatt a jelen program alkalmazásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. §-a szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. § -a szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt (amennyiben a beruházás aktiválásra kerül) eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére nyújtható hitelt kell érteni. A KKV kölcsön adósa által előállított („saját rezsis”, azaz számlákkal nem igazolható) beruházási (rész)tevékenység nem finanszírozható a program keretein belül, továbbá a 16. pont szerinti, KKV-hoz kapcsolódó szállítóktól való beszerzés sem.

A program keretében csak olyan – új vagy használt – eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja. A beruházással érintett eszköznek (ideértve az ingatlant is) a KKV üzleti célját kell szolgálnia, így az a 12. pontban meghatározott esetek kivételével bérbe nem adható. Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége 2018. június 30-tól folyamatosan személyszállítás volt. Utófinanszírozásra abban az esetben van lehetőség, ha az érintett eszköz a refinanszírozást megelőzően legfeljebb 60 nappal korábban került a KKV tulajdonába.

Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként vagy üdülőként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, építésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására a program keretén belül csak abban az esetben folyósítható beruházási hitel, ha a KKV a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelettel szabályozott tevékenységek közül a Korm. rendelet 2.§ c)-g) alpontjaiban meghatározott, szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni ebben az épületben. Amennyiben a beruházással érintett eszköz tulajdonjoga vagy használatának joga átruházásra kerül, a hitelt vissza kell fizetni.

A beruházási kölcsönökre vonatkozó feltételek további részleteiről a hitelintézetektől kérhetnek tájékoztatást a KKV-k.

3. Meddig lehet igényelni NHP fix kölcsönt?

Az igénybevételre vonatkozó időbeli korlát egyelőre nem került meghatározásra.

4. Milyen összegű hitelek igénylésére van lehetőség?

Az NHP fix keretében a KKV részére nyújtható hitel alsó határa 3 millió forint, az igénybevétel felső határa pedig 1 milliárd forint. A felső összeghatár a KKV-nak partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a programban részt vevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól kapható maximális összeget is jelenti.

5. Milyen mértékű kamatot számíthat fel a hitelintézet?

A hitelintézet a program keretében nyújtott kölcsön, pénzügyi lízing esetén egyaránt legfeljebb 2,5 százalékos kamatot számíthat fel, amely a finanszírozást nyújtó által választott összetételben tartalmazhatja az ügyleti kamatlábat és egyéb díjjellegű elemeket. A hitelintézet, illetve pénzügyi vállalkozás a KKV kölcsönnel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségeket (így különösen: a közjegyzői díj, értékbecslés díja, földhivatali díjak, fedezetmódosítási díj, biztosítási díj stb.) a KKV-ra terhelheti.

6. Milyen futamidő mellett igényelhető finanszírozás?

A program keretében minimum 3, de legfeljebb 10 éves futamidejű hitelek folyósítására van lehetőség, ugyanakkor a KKV ennél hosszabb futamidőben is megállapodhat a hitelintézettel (a kedvező refinanszírozást az MNB viszont ebben az esetben is legfeljebb 10 évig biztosítja).

7. Kell-e igazolni a hitel felhasználását?

A KKV hitel folyósítása hitelcél igazolása mellett történhet. A hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás a hitelt a KKV általi (illetve pénzügyi lízing esetén a pénzügyi vállalkozás általi), dokumentumokkal igazolt tényleges felhasználás napjánál előbb nem (vagy csak saját forrásból) folyósíthatja a KKV, illetve a pénzügyi vállalkozás számára. A hitelcélnak megfelelő felhasználást tehát a KKV-nak dokumentumokkal kell igazolnia, a folyósító hitelintézetnek, illetve pénzügyi vállalkozásnak pedig ezt ellenőriznie kell.

8. Fogja az MNB ellenőrizni az NHP fix keretében folyósított kölcsönöket a hitel futamideje alatt?

Az MNB jogosult a KKV hitel MNB által előírt feltételeknek való megfelelését ellenőrizni. Ennek érdekében bármikor betekinthet az adott KKV-val kötött hitel-, illetve lízingszerződésbe, és egyéb, a hitelfelhasználásra vonatkozó dokumentumokba, valamint közvetlenül a KKV-tól is kérhet tájékoztatást.

9. Mely bankok vesznek részt a programban?

3A Takarékszövetkezet Erste Bank Hungary Zrt. Merkantil Bank Zrt.
B3 Takarék Szövetkezet Eximbank Zrt. MKB Bank Zrt.
Békés Takarék Szövetkezet FÓKUSZ Takarékszövetkezet MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Budapest Bank Zrt. GRÁNIT Bank Zrt. Mohácsi Takarék Bank Zrt.
Budapest Lízing Zrt. Hungária Takarék Takarékszövetkezet Nyugat Takarék Szövetkezet
CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet KDB Bank Európa Zrt. Ober Pénzügyi Lízing Zrt.
CIB Bank Zrt. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Oberbank AG Magyarországi Fióktelep
CIB Lízing Zrt. Kinizsi Bank Zrt. OTP Bank Nyrt.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelep KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet Pannon Takarék Bank Zrt.
Commerzbank Zrt. M7 TAKARÉK Szövetkezet Pátria Takarékszövetkezet
Dél TAKARÉK Szövetkezet MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. PEAC Pénzügyi Lízing Zrt.
Deutsche Leasing Hungaria Szolgáltató Kft. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Polgári Bank Zrt.
Duna Takarék Bank Zrt. Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. Takarékbank Zrt. Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zrt.
RCI Lízing és Autófinanszírozási Zrt. Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet UniCredit Bank Hungary Zrt.
Sberbank Magyarország Zrt. Sopron Bank Burgenland Zrt. UniCredit Leasing Hungary Zrt.

A lista nem teljes körű.

10. Kell-e önerő?

Az MNB nem határoz meg követendő előírást a hitelintézetek számára az önerő tekintetében, azt a kölcsönt folyósító hitelintézet üzletpolitikája és kockázatvállalási hajlandósága függvényében, egyedileg határozza meg.

11. Milyen biztosítékokat követelhet meg a bank?

Az MNB nem írja elő, hogy milyen biztosíték mellett történjék a KKV-k hitelezése. A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások a tevékenységükre vonatkozó jogszabályi előírásoknak és üzletpolitikájuknak megfelelően követelnek meg biztosítékot.

12. Mire nem vonatkozik a bérbeadás tilalma?

A bérbeadás tilalma nem vonatkozik:

  • Azon KKV-kra, amelyek tevékenységei közt már 2018. június 30-án is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoportba („Kölcsönzés, operatív lízing”) tartozó tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adják bérbe azt az eszközt, amelyet a beruházási hitelből megvásárolnak.
  • A beruházás tárgyát képező eszköz (beleértve az ingatlant is a lakóingatlanok és az üdülők kivételével) cégcsoporton belüli bérbeadására vagy üzemeltetésre történő átadására (függetlenül a KKV tevékenységétől) azzal, hogy a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető nem adhatja tovább harmadik, (csoporton kívüli) személynek a vásárolt ingatlan használatának jogát. Csoporton belüli bérbeadás nem engedélyezett, amennyiben a bérbevevő sajt maga valósíthatná meg ugyanezt a beruházást az NHP keretén belül annak feltételrendszerére tekintettel. Csoporton kívüli bérbeadás céljából ingatlanvásárlás nem finanszírozható, akkor sem, ha az üzletszerűen történik.

13. Van-e lehetőség személygépkocsi beszerzésének céljából kölcsönt felvenni?

Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége 2018. június 30-tól folyamatosan személyszállítás volt.

14. Lehet több részletben kérni a hitel folyósítását, legkésőbb meddig kell lehívni a hitelösszeget?

Az NHP fix keretében a rendelkezésre tartási időszak teljes futamideje alatt minden hitelcél esetén van lehetőség több részletben történő folyósításra.

A hitelszerződés megkötésének napjától 2 évig van lehetőség lehívni a hitelösszeget (rendelkezésre tartási időszak) azzal, hogy az első lehívásnak a KKV Szerződés megkötésének napjától számított 1 éven belül meg kell történnie. Amennyiben nem kerül sor az első lehívásra a KKV Szerződés megkötésének napjától számított 1 éven belül, úgy a rendelkezésre tartás megszűnik az adott hitelszerződés vonatkozásában.

15. Hogyan kell a törlesztést ütemezni?

A program keretében nyújtott KKV kölcsönök esetén az MNB nem határozza meg, hogy mikor kell a KKV-nak a hitel törlesztését megkezdeni, a törlesztési ütemezést viszont úgy kell kialakítani, hogy a hitelszerződés megkötésétől számított futamidő első kétharmadába essen a tőkeösszeg legalább: i) 50 százaléka – a hitelszerződés megkötésétől számított – 5 évnél hosszabb futamidejű hitelek esetén; ii) 33 százaléka 5 éves vagy annál rövidebb futamidejű hitelek, illetve bármilyen futamidejű pénzügyi lízing esetén.

16. Mely szereplőktől vett eszközök nem finanszírozhatók a programban?

A program keretében nem finanszírozhatók a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában (kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaság által kibocsátott részvények tulajdonlását), illetve irányítása alatt álló (ide nem értve a legalább 5 fős testületben betöltött tagságot) vállalkozásoktól történő, továbbá cégcsoporton belüli és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai közötti vásárlások, továbbá mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások.

17. Van-e lehetőség korábban saját forrásból megfinanszírozott számlák utófinanszírozására a program keretében?

A program keretein belül korábban saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozására a KKV részére történő egyes folyósítások előtt legfeljebb 60 nappal saját forrásból kifizetett számlák refinanszírozása keretében van lehetőség.

18. Mi történik, ha késedelembe esik vagy átstrukturálására kerül a hitel?

Amennyiben a hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás a program keretében nyújtott hiteleket átstrukturálja, megújítja, vagy a KKV azok vonatkozásában 90 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a hitelintézetnek az ahhoz kapcsolódó refinanszírozási hitelét haladéktalanul vissza kell fizetnie az MNB részére. A KKV-val kötött szerződést ugyanakkor nem kell felmondani ezekben az esetekben, az a program keretein kívül fenntartható, módosítható.

 

A tájékoztatás nem teljes körű.

A Növekedési Hitelprogram részletes terméktájékoztatója a Magyar Nemzeti Bank honlapján érhető el.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem